Ανθρώπινο δυναμικό - Εξοπλισμός

Για την πραγματοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία Α. Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ /Εφαρμογές Ηλεκτρισμού Α.Ε.,
διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που της παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία:

Ημιφορτηγά πλήρους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, Γερανοφόρα οχήματα, Αυτοκινούμενες εργοεξέδρες,
Γραφεία "τύπου κοντέινερ", καθώς και όργανα μετρήσεων αιχμής όπως όργανο μέτρησης και πιστοποίησης γραμμών
(NETWORK ANALYSER) DATA.
Παράλληλα χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας υλικά, που παρέχουν ασφάλεια και αξιοπιστία.
Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία,
εμπειρία και εξειδίκευση στις πολύπλοκες απαιτήσεις των σύγχρονων τεχνικών έργων από τη φάση της μελέτης
ως την οργάνωση, διαχείριση και την κατασκευή τους.
Αποτελείται από επιστήμονες και τεχνικούς με κατάρτιση και φρέσκιες ιδέες, που με την ορθολογική καθοδήγηση
του ιδρυτή της εταιρείας και των συνεργατών του, υποστηρίζουν πλήρως την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Ακόμα, η οργάνωση και επίβλεψη των εργοταξίων εξασφαλίζεται ιεραρχικά από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.
Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία Α. Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ / Εφαρμογές Ηλεκτρισμού Α.Ε., ανταποκρίνεται με συνέπεια
στις υποχρεώσεις τόσο των πελατών, όσο και των συνεργατών,
γεγονός που την καθιστά φερέγγυα σε κάθε έκφανση της δραστηριότητάς της.

our clients
our clients