Η Α.Γ. Τριανταφυλλίδης / Εφαρμογές Ηλεκτρισμού Α.Ε.,
διατηρώντας στενή επαφή με τις εξελίξεις, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της.
Γνωρίζοντας καλά πως η επιτυχία βασίζεται στην ποιότητα, την αξιοπιστία, την ταχύτητα και τις ανταγωνιστικές τιμές, μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει και συντηρεί ηλεκτρικά έργα σε:


Κατεβάστε τη Δημοσίευση Ισολογισμου 2012, κάνοντας κλικ εδώ

Ταυτόχρονα η Α.Γ. Τριανταφυλλίδης / Εφαρμογές Ηλεκτρισμού Α.Ε. υποστηρίζει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για:

 

Α. Ισχυρά Ρεύματα
με κατασκευή Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Υ/Σ - Μ/Τ) και πραγματοποίηση όλων των δικτύων ισχύος (διανομή, φωτισμό, μηχανοστάσια).

Β. Ασθενή Ρεύματα
με κατασκευή Δομημένης Καλωδίωσης (καλωδίωση, τερματισμό, πιστοποίηση δικτύων DATA-VOICE, πυρανίχνευση, μεγαφωνική, συστήματα ασφαλείας.

Γ. Αυτοματισμό κτιρίων
με πραγματοπίηση Συστημάτων Αυτόματης Διαχείρησης κτιριακών εγκαταστάσεων (BMS).

Δ. Βιομηχανικό Αυτοματισμό
με πραγματοποίηση Κλασικών Εγκαταστάσεων αυτοματισμού ή με Σύγχρονη Εγκατάσταση αυτοματισμού (PLC).


our clients
our clients