ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση,
εμπειρία, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση,
εμπειρία, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση,
εμπειρία, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση,
εμπειρία, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση,
εμπειρία, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ Σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση,
εμπειρία, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση,
εμπειρία, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

44


Χρόνια εμπειρίας

615


Ολοκληρωμένα έργα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Η εταιρεία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ιδρύθηκε το 1978 από τον Ηλεκτρολόγο Υπομηχανικό Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Ξεκίνησε την πορεία της αναλαμβάνοντας αρχικά μικρά εργοτάξια, δημιουργώντας την υποδομή πάνω στην οποία χτίζεται μια καταξιωμένη διαδρομή. Από το ξεκίνημα της εταιρείας αξιοποιείται η εξάχρονη εμπειρία του Αλέξανδρου σε μεγάλη ηλεκτρολογική εταιρεία της Γαλλίας. Με την πάροδο των ετών, από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ογδόντα, η δυναμική της εταιρείας οδήγησε στην ανάληψη μεγαλύτερων εργοταξίων και την διεύρυνση του πελατολογίου. Είναι η περίοδος που αναλαμβάνει εργοτάξια όπως ο οικισμός ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ στην Θέρμη Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ