Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Η εταιρεία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ιδρύθηκε το 1978 από τον Ηλεκτρολόγο Υπομηχανικό Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Ξεκίνησε την πορεία της αναλαμβάνοντας αρχικά μικρά εργοτάξια, δημιουργώντας την υποδομή πάνω στην οποία χτίζεται μια καταξιωμένη διαδρομή. Από το ξεκίνημα της εταιρείας αξιοποιείται η εξάχρονη εμπειρία του Αλέξανδρου σε μεγάλη ηλεκτρολογική εταιρεία της Γαλλίας. Με την πάροδο των ετών, από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ογδόντα, η δυναμική της εταιρείας οδήγησε στην ανάληψη μεγαλύτερων εργοταξίων και την διεύρυνση του πελατολογίου. Είναι η περίοδος που αναλαμβάνει εργοτάξια όπως ο οικισμός ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ στην Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Σταθμό στην πορεία της εταιρείας αποτελεί η συνεργασία από το 1990 με μεγάλες τεχνικές εταιρείες της χώρας μας όπως είναι η Γ.Ε.Κ, ο ΓΝΩΜΟΝΑΣ, η ΔΙΕΚΑΤ και άλλες. Εκείνη την περίοδο μπαίνουν οι βάσεις μιας ποιοτικής αναβάθμισης της εταιρείας. Τα έργα που αναλαμβάνει είναι σημαντικά. Μερικά από αυτά είναι: η Γερμανική Σχολή, το Εμπορικό Κέντρο ΠΛΑΤΕΙΑ στην Τσιμισκή, ο Σταθμός Αερίου στη Μεσήμβρια, το Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο μεταξύ άλλων πολλών.

Η συμμετοχή στα εργοτάξια αυτά βάζει νέα καθήκοντα στον Αλέξανδρο. Συγκροτείται το Τεχνικό Γραφείο της εταιρείας, το Τεχνικό Προσωπικό ενισχύεται, ο εξοπλισμός εμπλουτίζεται. Στη φάση αυτή προστίθεται και η δεύτερη γενιά της εταιρείας που μοιράζεται το όραμα και την φιλοσοφία του ιδρυτή. Η εταιρεία μετατρέπεται σε Ο.Ε με τον διακριτό τίτλο Α.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε το 2002.

Την δεκαετία του 2000 η εταιρεία συνεχίζει να εκτελεί σημαντικά εργοτάξια της πόλης και της επικράτειας, καλύπτοντας μεγάλο φάσμα εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τα μεγάλα Εμπορικά κέντρα, Νοσοκομεία και Κλινικές, Ξενοδοχεία, Σήραγγες κ.α. Η πορεία οδηγεί το 2007 σε ακόμη μία μετεξέλιξη του εταιρικού σχήματος σε ανώνυμη εταιρεία με μετόχους τον ιδρυτή Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και τα τέσσερα παιδιά του. Είναι η εταιρεία, Α.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε η οποία έχει κληρονομήσει την κατασκευαστική ωριμότητα δεκαετιών.

Όλη την δεκαετία του 2010 κατάφερε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η κρίση στον κατασκευαστικό τομέα και γενικότερα στην ελληνική οικονομία. Διατήρησε την θέση της στην αγορά με ταυτόχρονο άνοιγμα στο εξωτερικό. Αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες εταιρείες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της χώρας. Το πελατολόγιο και τα εργοτάξια που αναλαμβάνει αντικατοπτρίζουν τη μεστή δομή της όσον αφορά στο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της καθώς και την απόλυτη επάρκεια σε τεχνικά μέσα και εξοπλισμό.